لاتاری گرین کارت برنامه قرعه کشی در ایالات متحد آمریکاست که جایزه ی آن اهدای کارت اقامت دائم میباشد. تاسیس این قرعه کشی در سال 1990 بود. لاتاری تحت نظارت دپارتمان ایالت و بر اساس قانون مهاجرت و ملیت برگذار میشود.سالیانه 55000 ویزای مهاجرت آماده میشود و هدف آن ایجاد...

read more