درباره ما

هر ساله تعداد زیادی قصد مهاجرت به روش های مختلف دارند. یکی از این روش ها خرید ملک در کشورها می باشد. البته همه کشورها به این شکل عمل نمی کنند.
سایت ABC برای تمام متقاضیان خرید ملک در خارج از ایران، سعی بر گردآوری اطلاعاتی جامع و صحیح دارد و امیدوار است بتواند با ارائه راهنمایی های کاربردی، متقاضیان خرید ملک در خارج را در این مسیر همراهی کند.
علاوه بر خرید ملک، مقالات جذاب دیگری پیرامون مسئله مهاجرت و انواع آن و همینطور خاطرات و تجربیات سایر مهاجرین در اختیار بازدیدکنندگان عزیز قرار می گیرد.