نکات مفید برای کسانی که اولین بار به خارج از کشور سفر می کنند.(بخش دوم)

4. مطمئن شوید که در خارج از کشور هم می توانید پولتان را تبدیل به ارز رایج کشور میزبان کنید با توجه به گسترش بانکداری اینترنتی و استفاده از کارت های بانکی، دیگر کسی به پول نقد و یا چک های مسافرتی با خود حمل نمی کند. قبل از شروع سفر خود، حتما با بانک … ادامه خواندن نکات مفید برای کسانی که اولین بار به خارج از کشور سفر می کنند.(بخش دوم)